Jak se přihlásit na výstavu

 Ze seznamu výstav si vyberete pro Vás  nejlepší výstavu a  vyžádáte si přihlášku.
K vyplněné přihlášce přiložíte fotokopii průkazu původu psa, kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku  a odešlete.
 Příjem  přihlášek probíhá ve 2 kolech. První uzávěrka  přihlášek je přibližně 2 měsíce před konáním výstavy a  druhá uzávěrka je 1 měsíc před konáním výstavy s tím, že poplatek za výstavu v druhé uzávěrce je  již dražší.
Jeden až dva týdny  před konáním výstavy dostanete potvrzení o přijetí přihlášky a vstupní list na výstavu.